Monday, 27 December 2010

Kehebatan Bismillahirrahmanirrahim!

Barangsiapa mengucapkan Bismillaahir rahmaanir
rahiimi banyak-banyak dengan harapan mendapat
rezeki, nescaya akan diberikan Allah rezeki
dengan mudah dan tidak terduga olehnya. Serta,
diberi kurnia kehebatan di hati manusia dan di sisi
alam yang tinggi ( yakni Malaikat ) dan alam yang
rendah ( yakni manusia dan lain-lain makhluk Allah
di mukabumi ).

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih Lagi
Maha Penyayang Sabda Rasulullah
s.a.w.: "Adalah Jibrilapabila datang kepadaku,
yang pertama diberikannya kepadaku ialah
Bismillaahir rahmaanir rahiimi."
(Darulquthni dan Ibnu Umar r.a. )

Sabda Rasulullahs.a.w.:
"Itulah isim dari asma Allah. Tidak lain antara ia
dengan nama Allah, ‘Akbar’ seperti putih mata
dengan hitamnya.Begitulah dekatnya."

Demikianlah jawapan Rasulullah s.a.w ketika
ditanya oleh Utsman Ibnu Affan berkenaan
Bismillah.

Sabda Baginda s.a.w. lagi:
"Ismullahil-A’zham ialah Allah.Apakah engkau tidak
lihat bahawasanya pada semua pembacaan al-
Qur’an dimulai dengan Bismillaahir rahmaanir
rahiimi sebelum menyebut nama-nama Allah yang
lain."
( Riwayat Imam Bukhari dari Jabir )

Bersabda Nabi s.a.w.: "Ketika turunnya
Bismillaahir rahmaanir rahiimi, bergembiralah ahli
langit dari bangsa Malaikat, bergoncanglah ‘Arasy
kerana turunnya. Turut serta bersamanya 1000
Malaikat. Dan, bertambahlah iman para Malaikat.
Dan, tunduklah segala jin dan bergetar segala
planet. Gementar segala sendi-sendi kerana
turunnya."

Dari Abu Na’im dan Ibn Sunni dari Siti Aisyah
r.anhuma:
"Ketika turun Bismillaahir rahmaanir rahiimi,
mengucap tasbihlah gunung-ganang hingga dapat
mendengar para penduduk Mekah dan sekitarnya.
Lalu mereka berkata:"Rupanya Muhammad yang
menyihir gunung-gunung itu." Kemudian Allah
bangkitkan awan hingga meneduhkan penduduk
Mekah."

Sabda Rasulullah s.a.w.: "Barangsiapa membaca
Bismillaahir rahmaanir rahiimi dengan penuh
yakin, akan bertasbihlah gunung-ganang. Cuma
sahaja ia tidak dapat mendengarnya."

Rasulullah s.a.w. bersabda: " Barangsiapa
mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiimi dan
Laa haula walaquwwata illaa billaahil aliyyil adzhiim,
Allah lepaskan dia dari 70 pintu bala dan
kesukaran, dukacita dan kesakitan."

Dari al-Waqii dan Ats-Tsa’labi dari Ibnu Mas’ud r.a.:
"Barangsiapaingin dipelihara oleh Allah dari
seksaan Neraka Zabbaniah yang sembilanbelas,
maka hendaklah dia mengucapkan Bismillaahir
rahmaanir rahiimi. Kerana Allah menjadikan tiap-
tiap huruf Bismillah itu sebagai perisai."

Dari ad-Dailami dari Ibnu Mas’udr.a.,
bersabda Rasulullah s.a.w.: "Barangsiapa
membaca Bismillaahir rahmaanir rahiimi, dituliskan
baginya tiap-tiap huruf 4000 kebajikan, dihapuskan
darinya 4000 keburukan dan diangkat dia 4000
darjat."

Bersabda Nabi s.a.w.: "Jin itu suka memakai
barang-barang kepunyaan manusia dan pakaian
mereka. Oleh itu, barangsiapa mengambil atau
menaruh pakaian, ucapkanlah Bismillaahir
rahmaanirrahiimi. Kerana sesungguhnya nama
Allah yang dibacakan di situ merupakan cop mohor
Allah."

Pengertian dari hadith di atas ialah hendaklah kita
mengucapkan Bismillaahir rahmaanirrahiimi setiap
kali kita menyimpan atau mengambil barang-
barang kepunyaan kita agar terjaga daripada jin
dan Syaitan. Bukan sahaja kita mendapat pahala
dari mengucapkannya tetapi juga mendapat
keberkatan dan keselamatan sama ada atas harta-
benda mahupun diri dan segala usaha kita.

Dari Anas bin Malik bersabda Nabis.a.w.:
"Andaikata pepohon dijadikan pena dan lautan
dijadikan tinta, lalu dikumpulkan semua jin,
manusia dan Malaikat untuk membuat buku dan
menulis erti Bismillaahir rahmaanirrahiimi selama
sejuta tahun, mereka tidak akan sanggup
mengertikannya walau hanya satu persepuluh
darinya."

Bersabda Rasulullah s.a.w.: "Ada suatu kaum
yang datang pada Hari Qiamat nanti dengan
mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiimi. Lebih
berat kebajikan mereka dari keburukan mereka.
Lalu berkata umat-umat yang lain: "Alangkah
beratnya imbangan amal kebajikan mereka."
Sesungguhnya, adapun yang menjadi sedemikian
kerana mereka sentiasa memulai segakla
perbicaraan mereka dengan Bismillahir rahmaanir
rahiim. Kerana ia adalah Isim Allah Yang Maha
Agung. Jika sekiranya diletakkan langit dan bumi
serta segala isinya ke atas neraca timbangan,
nescaya beratlah lagi kalimah Bismillaahir
rahmaanir rahiimi."

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w.bersabda:
"Apabila engkau berwuduk, ucapkanlah
Bismillaahir rahmaanir rahiimi kerana Malaikat
penjagamu tidak kan berhenti menuliskan
kebajikan bagimu sehingga engkau selesai. Dan,
apabila engkau
ingin bersatu dengan isterimu, ucapkanlah
Bismillaahir rahmaanirrahiimi kerana sesungguhnya
Malaikat penjagamu akan menuliskan kebajikan
bagimu hingga selesai engkau mandi janabah. Jika
dari persetubuhan itu lahir seorang anak, akan
dituliskan bagimu kebajikan menurut bilangan
nafasnya dan bilangan anak-cucunya hingga tidak
dikecualikan walau seorang."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. telah bersabda
Rasulullah s.a.w.: "Barangsiapa di antara kamu
apabila ia akan bersetubuh dengan isterinya, lalu
dia mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiimi
dan "Ya Allah, jauhkanlah Syaitan daripada kami
dan jauhkanlah Syaitan itu daripada apa yang
Engkau kurniakan untuk kami", maka jika
sesungguhnya Allah takdirkan dari persetubuhan
itu lahir seorang anak, tidak akan dapat Syaitan
memudaratkannya untuk selama-lamanya."

Dikisahkan di dalam Kitab Khozinatul-Asror
bahawasanya Allah Ta’ala itu mempunyai 3000
nama yang mana 1000 nama hanya diketahui oleh
para Nabi-Nabi Allah, 300 nama disebutkan di
dalam Kitab Taurat, 300 nama disebutkan di dalam
kitab Injil, 300 nama disebutkan di dalam Kitab
Zabur, 99 nama disebutkan di dalam al-
Qur’anulkariim manakala 1 berada di sisi Allah.
Dan, adapun makna daripada keseluruhan 3000
nama ini terhimpun di dalam 3 nama-nama Allah
iaitu Allah, Arrahmaan dan Arrahiim yang
termaktub pula di dalam kalimah Bismillaahir
rahmaanir rahiimi. Maka, barangsiapa mengajarkan
dan mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiimi
umpama ia menyebutkan keseluruhan 3000 nama-
nama Allah. Adapun
sesungguhnya kalimah Bismillaahir rahmaanir
rahiimi itu ada sembilanbelas huruf dan Malaikat-
Malaikat penjaga Neraka itu juga ada sembilan
belas. Maka, barangsiapa membaca Bismillaahir
rahmaanir rahiimi dengan penuh ikhlas dan yakin
kepada Allah, nescaya terhindarlah dia daripada
siksaan Malaikat Zabbaniah.

No comments:

Post a Comment